Kurset er til dig, der ønsker at gøre brug af nye metoder i dit møde med børn som lærer og eller pædagog. Det er til dig, der ønsker, at se børnene – eleverne fra nye perspektiver:  fra et motorisk, neurologisk, fysiologisk og ernæringsterapeutisk synspunkt. I klasserne, i SFO og i klubberne er der børn og unge, som kræver en ekstra indsats for at trives og udvikle sig, og her er der behov for at tænke ud af boksen.   

Om “4 i 1”

“4 i 1” er en kombination af Braingym, barn til barn massage, konfliktløsning og ernæringsterapi. Teorien og tankegangen  bag “4 i 1” er med til at ændre syn og måske få en bedre forståelse af de børn og unge vi arbejder med i pædagogisk regi og socialpædagogisk regi.

Braingym er med til at få de to hjernehalvdele til at arbejde sammen, at få neurologien og fysiologien til at fungere. Det kan være en hjælp, når hjernen får for mange impulser i løbet af hektisk  hverdag. Massage og berøring er med til at at skabe en relation, øge børnenes koncentration og giver dem en bedre fornemmelse af deres krop, samt kan give dem ro og afspænding. Med Konfliktløsning lærer børn og unge at sætte ord på hvad der sker i dem: At sige til og fra med respekt for sig selv og til andre. Med Ernæringsterapi tages der udgangspunkt i kosten og der ses på hvordan vi kan med vores fødeindtag afhjælpe og/eller forebygge funktionsforstyrrelser i krop og sind hos barnet og den unge? 

Kursus beskrivelse
På kurset i “4 i 1″, gennemgår vi teorien bag braingym, konfliktløsning, ernæringsterapi og barn til barn massage. 

Kurset vil veksle imellem teori og praksis, og vi vil gennemgå de fire metoder. Der vil både være leg, bevægelse, aktiviteter, massage uden på tøjet, samt oliemassage af enkelte områder og undervisning i ernæringsterapi. 

Da der er stor forskel på, hvad og hvad den enkelte barn / elev har behov for for at udvikle sig motorisk, socialt, fagligt og personligt ser vi på de forskellige tilgange for i sidste ende at øge barnets trivsel og faglighed. 

I løbet af kurset vil der være mulighed for supervision og sparring ifht. specifikke børn, som du arbejder med. 

Kursusdeltagerne skal være indstillet på at vi skal bevæge os, vi skal bruge kroppen og vi skal lege. Vi skal arbejde meget hands-on, og vi kommer til at udveksle massagerne under kurset og der bliver undervist i ernæringsterapi. 

Målet med kurset: 

Formålet med kurset er, at du lærer at gøre brug af barn til barn massage, Braingym, konfliktløsning og ernæringsterapi til at skabe indre ro og koncentration så trivsel og faglighed bliver optimeret. 

Du lærer: 

 • teorien bag braingym, barn til barn massage, konfliktløsning og ernæringsterapi
 • at gør brug af braingym, barn til barn massage og konfliktløsning i dit arbejde. 

Målgruppe: 

Kurset i “4i1” henvender sig til alle, der arbejder med børn og unge der er på skoler, institutioner. og i socialpædagogiske sammenhænge. Det er til alle der ønsker at tænke ud af boksen, når de beskæftiger sig med børn og unge med hyperaktivitet, ADHD, autisme, vanskeligheder med læring eller med ganske almindelig motorisk træning. 

…….

PRAKTISKE INFORMATIONER:

Dette er et 10-dags-kursus til alle, der har med børn og unge at gøre.

Vi mødes på en fast mødedag hver anden uge i fire timer. 

Datoer:  

Sted: Et sted på Frederiksberg.

Det skal du medbringe: Pude, blok og blyant/pen. Samt aftensmad.  Resten klarer jeg!

Har du lyst til at høre mere, så skriv til Rachel Pryce Roed – Rachel.valby@gmail.com eller sms på mobil  60804321. Så ringer jeg tilbage.

Antal: Vi bliver mindst 5 og højst 18 på holdet. Med 5 tilmeldte bliver kurset afviklet.

Pris: 3000 kr. for 10 gange.

Betalingsform: Mobilepay 60804321 med navn og efternavn senest 14 dage før forløbet starter.

Tilmelding: Du sender en mail på Rachel.valby@gmail.com og skriver at du gerne vil deltage. Du ovefører 3600 kr. Der er mulighed for at dele beløbet op i rater, og hvis du har behov for det, er du velkommen til at skrive eller ringe så finder vi ud af det. 

I tilfælde af afbud: Det halve beløb tilbagebetales indtil 7 dage før opstart. Efter start refunderes beløbet ikke.  Af hensyn til gruppen bliver der ikke optaget nye deltagere efter start.

…….

INDHOLD: 

Undervisningen består af barn-til-barn-massage, ‘brain gym’,  konfliktløsning og ernæringsterapi

Vi skal bevæge os, vi skal bruge kroppen, vi skal lege. 

Et helt centralt emne i undervisningen er grænsesætning. Fx at når noget gør ondt, så siger man av! Smerten kan være udløst at både leg og alvor, men udbruddet er det første signal til, at andre skal stoppe. Forudsætningen for at kunne sige av/nej/stop er at mærke sig selv.

Det samme gælder den anden vej:  At mærke at noget er rart, og det vil man gerne have mere af – og det vil man gerne sige tak til. 

 • At sige nej 
 • At bede om mere
 • At bede om hjælp
 • At sige tak

Hvad er barn-til-barn-massage? 

Barn-til-barn-massage er en massageform, der skaber kontakt mellem de to, der henholdsvis på skift giver og modtager. En berøringsform, der fremmer en indre ro og dermed kan påvirke stemningen i familien. 

Metoden sigter på at udvikle et sprog for vores krop, så vi dels lærer at sætte navne på de forskellige dele af kroppen, dels lærer at mærke efter, hvad der opleves som rart og behageligt – eller det modsatte.  Hermed skabes de nødvendige forudsætninger for at kunne sætte grænser.

Barn-til-barn-massage fremmer det enkelte barns trivsel og vil dermed bidrage til at styrke familiesammenholdet.  I en travl hverdag er metoden et pædagogisk redskab, der giver hvile, lindring og ro. Det er ikke kun børnene, der har glæde af massageformen – det har også forældre og alle der arbejder med børn. Berøringen skaber en samhørighed mellem giver og modtager og påvirker dermed alle i rummet.

På kurset kommer vi igennem:

 • Kroppen – med fokus på 27 dele
 • Syv organer
 • De 5 sanser
 • Hvad betyder ‘respekt’ og ‘sætten-grænser’?

Jeg læner mig op af Nordlys Centerets  undervisning i barn-til-barn-massage, som de har arbejdet med de seneste 16 år. Læs her https://www.nordlys.dk/barn-til-barn-massage

Hvad er brain gym? 

Brain gym er en række lette og sjove bevægelser og aktiviteter udviklet af Dr. Paul Dennison og Gail Dennison ud fra deres arbejde med Edu-Kinesthetics. Læs her   Til grund for brain gym ligger neurofysiologien, der forklarer, hvordan kropslige aktiviteter og bevægelser får venstre og højre hjernehalvdel til at arbejde sammen.

På kurset kommer vi igennem: 

 • Hjerneknapper 
 • Krydsgang
 • Dobbelte kruseduller 
 • Elefanten
 • Liggende 8-taller 
 • Uglen m.m.
 • Øremassage
 • ‘Vision Gym’
 • 12 musklers bevægelsesformer
 • Områderne omkring hjernen

Hvad er konfliktløsning?

Konfliktløsning i denne sammenhæng er et redskab med følgende mål: Familiens medlemmer respekterer hinanden, hører på hinanden og stræber i fællesskab efter at finde løsninger, der kan imødekomme alles behov. 

Jeg læner mig op ad Marshall B. Rosenbergs tanker om relationskompetence. Hele grundideen om konflikter er, at en konflikt er et livsvilkår, vi kan lære at løse og dermed skabe positiv forandring.  

På kurset kommer vi igennem:

 • 23 nøgledifferentieringer
 • Hvad er grænser, og hvorfor sætter jeg grænser?
 • Hvordan sætter jeg grænser med respekt og omsorg for andre?
 • Hvad gør jeg, når jeg bliver provokeret eller vred?
 • Hvad gør jeg, når mange(s) behov er i spil samtidig?
 • Hvad gør jeg, når grænsesætningen fører uenighed og konflikt med sig?
 • Hvordan baner jeg nye stier i hjernen?

Hvad er ernæringsterapi? 

Ernæringsterapi tager udgangspunkt i kosten: Hvordan kan vores fødeindtag afhjælpe og/eller forebygge funktionsforstyrrelser i krop og sind? 

Funktionsforstyrrelser kan være alt fra mindre gener og ubehag til kroniske sygdomme og lidelser. Udover at anvende viden om kostens og næringsstoffernes rolle i funktionsregulering, tages der også højde for aktivitetsniveau, søvnvaner, stressbalancering og psykosociale forhold i afbalancering. Kosten er nemlig sjældent den eneste faktor til evt. dysfunktion.  Også vores tanker, vaner og adfærd har stor betydning for velværet.

På kurset kommer vi igennem:

 • Tallerkenmodellen
 • ABC-viden om ernæring 
 • Vitaminer & mineraler
 • Sammenhængen mellem tarmene, hjernen og adfærden
 • Sukker
 • 5R

På kurset udleveres et kompendie med indføring i:

 • Nervesystemet
 • Berøring & oxytocin 
 • Serotonin og dets funktion
 • Træthed
 • Grænsesætning 
 • Hjernen 
 • Serotonin.
 • Blodsukkerstabiliserende kost. 
 • Tarme & trivsel 
 • ‘Barn til barn massage” helt konkret gør godt for
 • Hvad “Brain gym” gør godt for
 • Gennemgang af konfliktløsning og dens 23 nøglediffentieringer

Inden for det sidste år har ledere, pædagoger og forældre efterspurgt denne kombinerede metode, fordi erfaringer viser, at kombinationen resulterer i forandringer i børns trivsel, adfærd og læring, samtidig med en ekstra-gevinst:  Hele familien får det bedre sammen.